28minGym


Vi vill i möjligaste mån bidra till de Globala hållbarhetsmålen 2030.

3. Vi bidrar med vår träning till människors välbefinnande.
8. Vi är noga med att våra medarbetare mår bra och har goda arbetsvillkor.
13. Vi granskar och väljer leverantörer som delar denna filosofi. Vi har rutin att torka utrustning med egen trasa istället för papper.